Featured Shiba: "Cynder"


Copperdots Cynder

Statistics
Reg Name: Copperdots Cynder
Reg #: NIPPO 16-6887
Breed/Variety: Shiba Inu
Birth Date: July 29 2006
Sex: Female
Colors/Markings: Red
Height: 15"

  Pedigree
1.Sire
CHAMPION
Kyouryuuou Go Noto Heiseian
NIPPO H17-28553
3.Sire
Hibiki Go Hakusan Yoshinosou
NIPPO 15-22529
7.Sire
Tetsuichi Go Noto Heiseian
NIPPO 14-5069
8.Dam
Tama Go Noto Heiseian
NIPPO 13-28323
4.Dam
Sakurayurihime Go Denen Kawasakisou
NIPOP 14-163309
9.Sire
Komazakura Go Suruga Ushiosou
NIPPO 7-31467
10.Dam
Beniyuri Go Akisou
NIPPO 13-12072
2.Dam
CHAMPION
Fuji Go Nukui Omura
NM90408501
5.Sire
CHAMPION
Benitora Go Nukui Omura
NM040881
11.Sire
Shishigen Go Fuji Hachimansou
NIPPO 9-12875
12.Dam
Fujikikka Go Nukui Omura
NIPPO 10-473
6.Dam
Yamatokomachi Go Nukui Omura
NM90409201
13.Sire
Shishigen Go Fuji hachimansou
NIPPO 9-12875
14.Dam
Nukui No Fuji Nukui Omura
 


Copyright 2003-2019 - Copperdot Shibas and shibasofcopperdots.com - All Rights Reserved.