Featured Shiba:
"Ichiban"

Ch. Copperdots Beikoku Ichiban

Statistics
Reg Name: Ch. Copperdots Beikoku Ichiban
Reg #: **********
Breed/Variety: Shiba Inu
Birth Date: 03/29/2013
Sex: Female
Colors/Markings: Red

  Pedigree
1.Sire
GRAND CHAMPION
Ch. Copperdots Beikoku Tetsu
NIPPO 26877302
2010.08.10
Red
3.Sire
CHAMPION
Ch. Kyouryuuou Go Noto Heiseian
NIPPO H17-28553
2005.08.20
Red
7.Sire
Hibiki Go Hakusan Yoshinosou
NIPPO 15-22520
2003.06.24
Red
8.Dam
Sakurayurihme Go Denen Kawasakisou
NIPPO 14-16309
2002.07.01
Red
4.Dam
CHAMPION
Ch. Copperdots California Dreamin
NP18435801
2007.10.18
Red
9.Sire
Hirose No Shogun Go Enshuu Hirosesou
NIPPO H18-5408
11.20.2006
Red
10.Dam
Shizuku Go Yamato Shinzansou
NP021211/01
09.11.2002
Red
2.Dam
CHAMPION
Ch. Copperdots Beikoku Ichiko
Nippo #H24-4082
06.15.2011
Red
5.Sire
CHAMPION
Ch. Copperdots Big Sur
Nippo
11.Sire
CHAMPION
Hirose No Shogun Go Enshuu Hirosesou
NIPPO H18-5408
11.20.2006
Red
12.Dam
CHAMPION
Shizuku Go Yamato Shinzansou
NP021211/01
09.11.2002
Red
6.Dam
CHAMPION
Copperdots Kiichi
NP020562/01
Red
13.Sire
CHAMPION
Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha
NM872840/01 03-01 (Japan)
Red
AKC DNA #V133085
14.Dam
CHAMPION
Fuji Go Nukui Omura
NM904085/01 12-02 (Japan)
Red Sesame
 


Copyright 2003-2019 - Copperdot Shibas and shibasofcopperdots.com - All Rights Reserved.