Featured Shiba: "Shinobu"

Copperdots Shinobu 11
Statistics
Reg Name: Copperdots Shinobu 11
Reg #: NP146267
Breed/Variety: Shiba Inu
Birth Date: October 20 2006
Sex: Male
Colors/Markings: Red
Height: 16 1/2"

  Pedigree
1.Sire
Kyouryuuou Go Noto Heiseian
NP12410001
10.2006
3.Sire
Hibiki Go Hakusan Yoshinosou
NIPPO 15-22529
7.Sire
Tetsuichi Go Noto Heiseian
NIPPO 14-5069
8.Dam
Tama Go Noto Heiseian
NIPPO 13-28323
4.Dam
Sakurayurihime Go Denen Kawasakisou
NIPPO 14-16308
9.Sire
Komazakura Go Suruga Ushiosou
NIPPO 7-31487
10.Dam
Beniyuri Go Akisou
NIPPO 13-12072
2.Dam
Shizuku Go Yamato Shinzansou
NP02121101
04.2004
5.Sire
Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 9-34194
11.Sire
Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 7-29418
12.Dam
Yuri Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 7-27234
6.Dam
Okina No Maihime Go Yamato Shinzansou
NIPPO 9-15898
13.Sire
Yamanobe No Gen Go Yamanobe Yoshida Kensha
NIPPO 8-37999
14.Dam
Akihime Go Oohata Akishinosou
NIPPO 7-24271
 


Copyright 2003-2019 - Copperdot Shibas and shibasofcopperdots.com - All Rights Reserved.