Featured Shiba:
"Taira"


Toushin No Taira Go Kishuu Toushinsou

Statistics
Reg Name: Toushin No Taira Go Kishuu Toushinsou
Reg #: **********
Breed/Variety: Shiba Inu
Birth Date: 08/20/2011
Sex: Male
Colors/Markings: Red

  Pedigree
1.Sire
Beni No Yuudai Go Sakai Yoshikawasou
NIPPO H19-*****
2007.06.07
Red
3.Sire
Byakuren No Toyonishiki Go Akou Byakurensou
NIPPO 15-*****
7.Sire
Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou
NIPPO 7-*****
8.Dam
Toyome Go Akou Byakurensou
NIPPO 13-*****
4.Dam
Beni No Tenkahime Go Sakai Yoshikawasou
NP 16-*****1
9.Sire
Beniryuu Go Sakai Yoshikawasou
NIPPO 12-****
10.Dam
Beni No Maihana Go Sakai Yoshikawasou
NIPPO 14-****
2.Dam
Touka Go Kishuu Toushinsou
NIPPO H22-*****
2010.09.16
Red
5.Sire
Hounen Go Fudougataki Kensha
NIPPO 14-*****
11.Sire
Mitoyonishiki Go Fudougataki Kensha
NIPPO 8-*****
12.Dam
Suzutama Go Fudougataki Kensha
NIPPO 10-****
6.Dam
Hyuugahime Go Kishuu Toushinsou
NIPPO H21-*****
13.Sire
Nishiki No Rikiou Go Kishuu Oomiyasou
NIPPO H18-****
14.Dam
Toyonakame Go Fudougataki Kensha
NIPPO 16-*****
 


Copyright 2003-2019 - Copperdot Shibas and shibasofcopperdots.com - All Rights Reserved.