Featured Shiba: "Vixen"


Copperdots Momo Vixen

Statistics
Reg Name: Copperdots Momo Vixen
Reg #: NP06682301
Breed/Variety: Shiba Inu
Birth Date: June 28 2004
Sex: Female
Colors/Markings: Red

  Pedigree
1.Sire
CHAMPION
Morningstar Shoruy Chousei Sou
NP03114801
3.Sire
Can. Ch. Ryusen Go Kawamatasou
7-25552
7.Sire
Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou
NIPPO 4-35974
8.Dam
Aya Go Fuji Hachimansou
6-36753
4.Dam
Megumi Ginsei Sou
13-17075
9.Sire
Kuroshishi Go Nukui Omura
NIPPO 8-33196
10.Dam
Fujirikihime Go Nukui Omura
NM 90408901
2.Dam
CHAMPION
Shizuku Go Yamato Shinzansou
NP02121101
5.Sire
Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 9-34194
11.Sire
Koutetsu Go Yakurikusunoki Kensha
NIPPO 63-41951
12.Dam
Yuri Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 7-27234
6.Dam
Okina No Maihime Go Yamato Shinzansou
NIPPO 9-15898
13.Sire
Yamanobe No Gen Go Yamanobe Yoshida Kensha
NIPPO 6-37999
14.Dam
Akihime Go Oohata Akishinosou
NIPPO 7-24271
 


Copyright 2003-2019 - Copperdot Shibas and shibasofcopperdots.com - All Rights Reserved.