Chaka

FEATURED SHIBA​

Aka

Shizuku Go Yamato Shinzansou

Statistics

  • Reg Name: Shizuku Go Yamato Shinzansou
  • Reg #: NP021211/01
  • Breed/Variety: Shiba Inu
  • Birth Date: September 11 2002
  • Sex: Female
  • Colors/Markings: Red
1.Sire
Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 9-34194
3.Sire
Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 7-29418
7.Sire
Tenjinmaru Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 63-6662
8.Dam
Chiharu Go Hakkej Mizutanisou
NIPPO 2-16891
4.Dam
Yuri Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 7-27234
9.Sire
Matsumaru Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 7-1196
10.Dam
Tetsuyurime Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 4-8787
2.Dam
Okina No Maihime Go Yamato Shinzansou
NIPPO 9-15898
5.Sire
Yamanobe No Gen Go Yamanobe Yoshida Kensha
NIPPO 8-37999
11.Sire
Katsuhana Go Yamanobe Yoshida Kensha
NIPPO 63-18299
12.Dam
Seiran Go Amakashi Shimadasou
NIPPO 61-51253
6.Dam
Akihime Go Oohata Akishinosou
NIPPO 7-24271
13.Sire
Tenjinmaru Go Kyouto Daigo Kensha
NIPPO 63-6662
14.Dam
Masukaze No Matsuhime Go Kumamoto Masukazesou
NIPPO 5-21000